buy ultram online

+101 - Best websites with CSS, Flash and Javascript

101 Best Websites - CSS showcase gallery with Flash and Javascript websites portfolio


Topics
All
Business
Entertainment
Environment
Lifestyle
News
Shopping
Sport
Technology
Fun
Internet

GREPIT - Concursul Na?ional de Crea?ie ?i Dezvoltare în IT

  • rss feed
  • twitter feed
  • Join us on facebook
  • GREPIT - Concursul Na?ional de Crea?ie ?i Dezvoltare în IT - photo 1

Rank: #

Click here to visit this website

Rating: 2.87/5 (15 votes)

Description

GREPIT este o ini?iativ? dedicat? dezvolt?rii competen?elor elevilor pasiona?i de calculatoare, prin simularea unui mediu competi?ional dar ?i colaborativ, provocator ?i fascinant, similar cu domeniul IT din secolul XXI.

Competen?ele pentru Societatea Informa?ional? î?i g?sesc astfel un creuzet ideal pentru formare, iar aplica?iile dezvoltate de c?tre participan?i pot constitui startul pentru progresele semnificative în domeniul IT din urm?torul deceniu.

Concursul este ?i va r?mâne un proiect realizat „de tineri ?i pentru tineri”, ceea ce îl face extrem de atractiv pentru participan?i ?i unic în rândul concursurilor de informatic?.

Totul a început pe 16 august 2007, în urma unei întâlniri în care s-a discutat despre design ?i dezvoltare web. Întâlnirea a avut ca participan?i elevi din diferite licee boto??nene, premia?i la diferite concursuri de informatic? ?i cu o pasiune comun? pentru domeniul IT.

Fondarea acestui grup a pornit de la ideea c? o aplica?ie informatic? semnificativ? poate fi realizat? mai eficient de un grup decât de acelea?i persoane lucrând individual. În plus, grupul se dezvolt? mult mai repede, ca rezultat al schimbului permanent de cuno?tin?e ?i competen?e între membri. Astfel, misiunea principal? a grupului GREPIT este de a realiza comunit??i de practic?, sus?inute de întâlniri periodice fa?? în fa??, pentru a sprijini elevi din ?coli ?i licee în parcursul lor de formare de excelen?? în domeniul IT.

Bookmark and Share

Other stuff

Sponsors

Sponsored Links

New from the blog

Recent Comments